ŠĻą”±į>ž’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ż’’’ž’’’(ž’’’ !"#$%&'ž’’’)*+,-ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFŠpbąŻŅ@SummaryInformation(’’’’4DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’ ōWordDocument’’’’’’’’’’’’v@ž’’’ ž’’’ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0 €Ø°ĄĢģų @ L Xdlt|ü°„b Thˆ yungengxinNormalAdministrator3@vp×ÓŅ@€ŲĘaąŻŅƒ<WPS Office_10.1.0.6207_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CAž’ÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®\ˆ€˜¤°¼ÄĢŌąčš ų °˜ ˜(\€dlKSOProductBuildVer°2052-10.1.0.6207&660Table’’’’Ā Data ’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į‰ˆ Pæz KSKSĆv@½’’’’’’¤PP× PD”œEx– ¬ ø Ą ƒ $h½^0ė «§ 0 Ym_lwʍóbSOSOłW­‹„b Thˆ ÓY T'`+Rt^„Ÿf[†SMQ Qяgq ˜|4ŽNdk?e»lb—ŒŒ·ƒ—_µkMOOXTĮ‹÷ST€ū|5uŻ‹T€ū|0W@W(Wy˜īv NSb " Įˆ$R Y­‹[‹Ncü[Į‹Įˆ$RXT-N§~YeĆ~XTKf§~˜[Ye ²€ Ļ~ †S å] \O €{ †S ØcPƒUSMO (Övąz)@b^\OSOmgŽ]^ʍóbSOSO(y{) "$(*,0468<óėćŅĀ·¦–†{jZO:)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\CJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJ o(aJ 5CJ o(aJ 5CJ o(aJ 5nHtH<>@HJZ^fhjnrtźŚŹŗ¦’qfQ@0CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\CJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\'CJOJPJQJo(^JmH sH nHtH'CJOJPJQJo(^JmH sH nHtHCJOJPJQJo(^JnHtHCJOJPJQJo(^JnHtHCJOJPJQJ^JaJ5\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\ tvz€‚„†Ž”˜œž¢ļćŅĮ³„{mXG7,CJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\CJOJPJQJ^JaJ\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\CJOJPJQJo(^J5CJOJPJQJo(^J5!CJOJPJQJo(^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJo(^JCJOJPJQJ^JaJ5\ ¢¤Ø®²“¼¾ČŹŠŅÜźŁÄƟŽ~m]L<+!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\!CJOJPJQJo(^JaJ5\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\ ÜŽäčźģīšņöųśüž ļŽĪĮ“§š€o_N>-!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJCJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\       ļŽĪĆø­¢—ŒveUD4CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\ " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 < D źÕÄ“©ž“ˆ}rg\Q@!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JCJOJPJQJ^JaJ5\!CJOJPJQJo(^JaJ5\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\)CJOJPJQJo(^JaJ5nHtH\D P R T \ ^ n t x z ęÕŹ¹¬š„rpo(#CJOJPJQJo(^JaJnHtH+CJOJPJQJo(^JaJmH sH nHtH#CJOJPJQJo(^JaJnHtHCJOJPJQJ^JaJ!CJOJPJQJo(^JaJ5\CJOJPJQJ^J!CJOJPJQJo(^JaJ5\1CJOJPJQJo(^JaJ5mH sH nHtH\ "$*,.śē×ıža$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$.06:$dŠa$$$If„„¾&`”“”“Ä$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’””“”“e4 6””¾Ör”’(Ö ²#Ū ’’’’–”’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’’’’Ö’’’’’’Õ68>@J\éÓĄ­ša$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“dŠa$$$If„„¾&`”“”“dŠa$$$If„„¾&`”“”“\^h:$dŠa$$$If„„¾&`”“”“Ä$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”:”“”“e4 6””¾Ör”’(Ö ²#Ū ’’’’’’’’–”’Ö’’’’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’’’’Ö’’’’’’ÕhjtvxģÖĆ°a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“dŠa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“xz„:'a$$$If„„¾&`”“”“Ä$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”0”“”“e4 6””¾Ör”’(Ö ²#Ū ’’’’–”’Ö’’’’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’Ö’’’’’’Õ„†’ģŁĘa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“’”ž O<)a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“Æ$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”“”“e4 6””¾Ö\”’(,3Ū –”’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’’Õ ¢“¾ŹubO<a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“‰$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”“”“e4 6””¾Ö0”’(Ū –”’Ö’’Ö’’Ö’’Ö’’’ÕŹŅŽęģŁĘa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“ęčź)a$$$If„„¾&`”“”“Õ$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”“”“e4 6””¾ֈ”’(· VÖ-Ū `–”’Ö’’’’’’Ö’’’’’’Ö’’’’’’Ö’’’’’’’ÕźģīšņōģÖĄ§Ža$$WD„`„$If„„¾&`”“”“a$$WD„`„$If„„¾&`”“”“WD„`„$If„„¾&`”“”“WD„`„$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“ōöś)a$$$If„„¾&`”“”“Õ$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”“”“e4 6””¾ֈ”’(· VÖ-Ū –”’Ö’’’’’’Ö’’’’’’Ö’’’’’’Ö’’’’’’’Õśž   ģŁĘ³ zgTa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“   ģŁO<a$$$If„„¾&`”“”“‰$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”“”“e4 6””¾Ö0”’(Ū –”’Ö’’Ö’’Ö’’Ö’’’Õa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“ $ ( * , . 0 2 4 ģŁĘ³ zgTa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“ 4 6 8 : < ģŁĘ<‰$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”“”“e4 6””¾Ö0”’(Ū –”’Ö’’Ö’’Ö’’Ö’’’Õa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“< R T ^ v éÖĄ­a$$$If„„¾&`”“”“dŠa$$$If„„¾&`”“”“a$$$If„„¾&`”“”“dša$$$If„„¾&`”“”“v x z MK±$$If:V öö–4Ö4Öl4Ö4ÖlÖÖ0’’’’’’”a”“”“e4 6””¾Ö\”’(QŪ –”’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’Ö’’’’’Õt°‚. °ĘA!°# "°$ %°°S°ą2P18+p4Ņ’,p5Ņ’-p6Ņ’.p7Ņ’/R666666ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš6666 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€R@ń’Rck‡e a$$1$(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_H$A@ņ’”$Ųž¤‹µk=„W[SONi@ó’³Nnfhˆ